”TWIN”

- En malerinstallation på Randers Kunstmuseum.

 

Af Peter Lindhard og Jes Wind Andersen

 

De to billedkunstnere Peter Lindhard og Jes Wind Andersen fortæller her om deres kommende installation på Randers Kunstmuseum.

 

Er det rigtigt forstået, at udstillingen er et fællesværk?

 

Jo, det er korrekt, at installationen ”TWIN” er et fællesværk. Vi har modsat normalen valgt at lave ét samlet værk. Dette er en af pointerne med udstillingen. Vi vil gerne vise konkretmaleri i en kontekst, hvor alt, tilsyneladende, har lige stor betydning; om det er væggen som har fået en farve, billedet som er malet på væggen, billedet som er hængt op på væggen – eller lagt på gulvet. Det afgørende er ikke hvem der har lavet værket, men at helheden fungerer. Vi vil gerne rokke lidt ved de traditionelle forestillinger omkring præsentation af maleri som udelukkende værkbaseret - at malerier er noget, man hænger på væggen!

 

Hvad er grunden til, at lige netop I to har valgt at udstille sammen?

 

Vores billeder ligger indenfor en konkret-minimal tradition, vi er begge uddannede på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København, og vi har i forskellige anledninger lavet udstillinger sammen. Fx. har vi netop afsluttet en udstilling med titlen ”En ny smuk dag blandt bemalede genstande” på Himmerlands Kunstmuseum i Aars, hvor også Kristofer Hultenberg medvirkede. Vi har delt værksted og vore arbejdsmetoder er beslægtede. Vi oplever, at vores billeder tematisk og formelt korresponderer på en måde der forstærker og understreger de enkeltstående værker. Det nye ved udstillingen ”TWIN” er, at hvor vores tidligere udstillinger stadig fungerede på det enkelte værks præmis, vil de enkelte bestanddele i ”TWIN” installationen underordne sig den samlede præsentation.

 

Har I gjort Jer nogle konkrete tanker om udstillingen?

 

Jah... det er i hvert fald vores helt klare målsætning at inddrage museet aktivt som en slags ”maleriets tredje dimension”, dvs. at arbejde med alle flader, vertikale som horisontale, hvor det minimale maleri og primærfarverne er omdrejningspunktet. Der vil være tale om simple – men præcise – indgreb!

 Peter Lindhard, LGCKJ, 2005

Peter Lindhard, LGCKJ, 2005

Installationen ”TWIN” er arrangeret af Randers Kunstforening og vil kunne ses på Randers Kunstmuseum fra lørdag d. 15. januar til søndag d. 2. april 2006.

 

 

Jes Wind Andersen, udsnit af Field, 2005

Jes Wind Andersen, udsnit af Field, 2005