Jan Sivertsen

I Øjenhøjde

MALERIER og AKVARELLER

22.1.  - 27.3. 2005

Vi har taget fat på et nyt udstillingsår og lægger for med en stor og markant udstilling, der byder på et møde med JAN SIVERTSEN i øjenhøjde.

Mange kunstinteresserede i og omkring Randers vil på forhånd være fortrolige med denne kunstners tidligere arbejder, fordi både Galerie Nord og senere Galleri Ægidius gennem årene har vist udstillinger af hans værker. Det er derfor ikke nogen fremmed fugl, der denne gang er landet iblandt os.

Alligevel byder udstillingen jo på nye værker og nye oplevelser, -enkelte af billederne er faktisk så friske, at farverne er både våde og smittende, så lugten af fransk terpentin endnu hænger i luften.

Når Randers Kunstmuseum har valgt at vise denne store og spektakulære udstilling med malerier af Jan Sivertsen, ligger begrundelsen ikke primært i, at man her på forhånd kan regne med en vis interesse hos det lokale publikum. Dette har kun spillet ind i vore dispositioner som noget sekundært, mens det primære selvfølgelig har været, at vi her har at gøre med en virkelig fremragende billedkunstner og at dén udtryksform, han står for, svinger godt sammen med de retninger og tendenser, som i forvejen er repræsenteret i museets samling og tillige har markeret sig i mange andre af museets særudstillinger.

Det har også en vis betydning for valget af netop denne udstiller, at Jan Sivertsen på et tidspunkt i sit uddannelsesforløb på Kunstakademiet var elev hos Sven Dalsgaard. Men denne relation kan også hurtigt overvurderes, for Jan Sivertsen lægger sig jo i sin kunst ikke ligefrem tæt op ad Sven Dalsgaard.
På den anden side kan man heller ikke helt afskrive forbindelsen, som mange måske vil være tilbøjelige til at gøre det, fordi de opfatter Jan Sivertsen som en rigtig maler i gammeldags forstand, nærmere betegnet en rigtig kolorist og farveekspressionist, der snarere har hentet sine kunstneriske forudsætninger i franske efterkrigtidsmaleris lyriske abstraktioner.Jan Sivertsen er slet ikke så entydig, det figurative og konceptuelle spiller også en vigtig rolle i hans kunst. Jan Sivertsen er ikke bare et øje, for nu at spille b lidt på en kendt udtalelse om Claude Monet; nej, Jan Sivertsen er et tænkende øje, for at bruge et udtryk, han selv har benyttet i et skriftligt forsøg på at indkredse den poetik, han ønsker at lægge til grund for sin kunstneriske udtryksform.
Dét underfundige spil , der forgår imellem det maleriske og det konceptuelle i Jan Sivertsens billeder, er for mig at se det egentlig særegne ved hans kunst. I øvrigt et samspil, som jeg hidtil ikke selv føler, at jeg personligt har haft et særligt skarpt blik for, men som denne udstilling nu giver mig en kærkommen lejlighed til at studere nærmere.
Jeg håber at også mange andre må opleve stærke og lærerige impulser ved at fordybe sig i denne spændende udstilling.

Der skal fra min side lyde en varm tak til Jan Sivertsen for et meget behageligt og frugtbart samarbejde, ligeledes en tak til Kastrupgaardsamlingen og Museet på Brundlund Slot, som har været vores museale samarbejdspartnere i denne sammmenhæng.
Sluttelig skal jeg minde om, at Jan Sivertsen viser en anden udstilling PERSONA i Galleri Ægidius sideløbende med udstillingen her; så Randers byder altså for tiden på optimale muligheder for at gøre sig fortrolig med et bredt udvalg af eksempler på hans kunst.


Finn Terman Frederiksen
Museumsleder

Ønsker De yderligere oplysninger om Jan Sivertsen
se www.jansivertsen.dk