L. A. RING

På kanten af verden

 27. januar – 29. april 2007

Nye værker med på den store L.A. Ring-udstilling, der nu vises i Randers

UK version

Klik her for at se panorama fra 1. udstillingsafsnit

 L.A. Ring. Sommerdag ved Roskilde fjord, 1900. Olie på lærred 95,5x145 cm.
 

Udstillingen, der er resultat af et nært samarbejde mellem Statens Museum for Kunst og Randers Kunstmuseum, sigter efter en nyvurdering af maleren L.A. Rings kunsthistoriske rolle og betydning. I mange år blev Ring først og fremmest opfattet som den socialt engagerede skildrer af en ludfattig sjællandsk bondebefolknings livsmiljø og kamp for tilværelsen. Senere lagde man mere vægt på symbolikken i hans menneske- og naturskildringer og så deres eksistentielle og metafysiske livstolkninger som værkernes egentlige anliggende. Eller sagt på en anden måde: man stillede realisten Ring i skyggen af symbolisten Ring. I dag er vi mest tilbøjelige til udlægge hans realisme og symbolisme som to sider af samme sag. For Rings særlige indsats er netop at have forenet dem i en egenartet, ”umulig” syntese, der så at sige gør dem til hinandens form og indhold!  

Laurits Andersen Ring (1854-1933) var født i den sydsjællandske landsby Ring, hvor han voksede op i fattige kår. Faderen var hjulmager og tømrer. Selv kom Ring efter konfirmationen i lære som håndværksmaler i Præstø. I perioderne 1875-77 og 1884-85 gik han på Kunstakademiet i København. Uddannelsen blev aldrig færdiggjort. I 1886 gik han ganske kort tid på Kunstnernes Studieskoler under Skagensmaleren P.S. Krøyer.  

L.A. Rings billedmotiver er primært sjællandske landsbyer og landskaber, som han gengiver med stor virkelighedsnærhed. Men som udstillingen viser, er denne naturalisme kun en del af L.A. Rings samlede udtryk, malet på kanten af det moderne. 

Udstillingens koncept er udformet af forskningsleder Peter Nørgaard Larsen fra Statens Museum for Kunst, der i sit valg af udstillingens titel vil pege på, at Ring i sine billeder på forskellig vis afsøger eksistensens randområder. Udstillingen er ikke bygget kronologisk op, men synliggør i stedet en række centrale temaer i L.A. Rings livsværk på tværs af kronologien. I København omfattede udstillingen i alt 85 værker; i Randers er to mindre billeder gledet ud. Til gengæld er der kommet 4 andre værker til, bl.a. et meget bemærkelsesværdigt og længe savnet portræt af Johanne Wilde, som den unge Ring i en periode var glødende forelsket i. Blandt de nyopdukkede værker er der også grund til at fremhæve Rings store blækspruttevase, der afbildes som sokkel til en petroleumslampe i et af kunstnerens kendteste interiørbilleder. Vasens ejer har i mange år været ukendt, og det har været et stort ønske for udstillingsarrangørerne at få vasen frem i lyset. Derfor vakte det jubel, da en besøgende på udstillingen i København kunne fortælle, at vasen var i hans eje og gerne måtte komme med på udstillingen i Randers!  

Til udstillingen er knyttet en omfattende forskningsindsats, i særdeleshed af udstillingens primus motor, Peter Nørgaard Larsen. Hans resultater er publiceret som hovedartikel i udstillingens store katalogbog, suppleret af artikler og billedtekster m.v. af Finn Terman Frederiksen, Henrik Wivel, Thomas Lederballe, Miriam Have Watts og Lise Jeppesen. Bogen giver et nyt grundlag for opfattelsen af Rings kunst; den udgør en længe savnet efterfølger til den omfangsrige Ring-monografi fra 1934, skrevet af kunstnerens ven, museumsinspektør Peter Hertz fra Statens Museum for Kunst. Randers Kunstmuseum vil i de kommende numre af museets magasin Ud-tryk endvidere bringe en række artikler om vigtige aspekter af L. A. Rings liv og kunst.

Kulturminister Brian Mikkelsen åbner udstillingen ved en fernisering for særligt indbudte fredag den 26. januar kl. 16. Udstillingen er åben for publikum fra lørdag den 27. januar kl. 11.

For pressebilleder og besvarelse af uddybende spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte museet (kontaktpersoner: museumsleder Finn Terman Frederiksen eller museumsinspektør Lise Jeppesen).