DET TABTE LAND

Poul Anker Bech i stort format

6. november 2010 – 20. februar 2011

 

En unik nyerhvervelse

 

Det Tabte Land 1-3

Randers Kunstmuseum har netop forøget sin samling med et meget usædvanligt værk, Poul Anker Bechs triptykon  ”Det tabte land”, der består af tre samhørende malerier i kæmpestørrelser: ”En vinter lang” - ”I drift” – ”Sommernat”. Hvert af de tre lærreder måler 195 x 360 cm.
Bech betragtede selv det store tredelte værk som sit kunstneriske testamente, hovedværket, hvori han sammenfattede det eksistentielle budskab, han i spredt fægtning havde beskæftiget sig med aspekter af i sine mange andre værker, hvoraf de fleste er udført i betydeligt mindre billedformater. 

Den unikke kunsterhvervelse er økonomisk kommet i stand med et generøst tilskud fra Lillian og P.T. Nielsens Fond. Værket var tidligere i kunstnerens nære ven Birger Raben-Skovs eje.   

Poul Anker Bech (1942-2009) var en af sin generations betydeligste og dybt originale danske billedkunstnere. Det centrale tema i Poul Anker Bechs kunst var den nordiske myte om  det tabte land, som han tog i arv fra Johannes V. Jensens seksdelte roman ”Den lange rejse”. Bechs kunst er dog ikke udelukkende centreret om en nordisk verdens-opfattelse.

Poul Anker Bech fik allerede i sin levetid en forrygende publikumssucces og blev for nogle år siden i pressen udråbt til ”Danmarks populæreste kunstner” i forbindelse med, at hans deltagelse på den årlige kunstmesse i Forum blev årsag til opsigtsvækkende kødannelser ved indgangen.                             

Det nyerhvervede hovedværk ”Det tabte land”, hvis tre dele aldrig tidligere har været udstillet samlet, kan aktuelt ses på Randers Kunstmuseums særudstilling ”DET TABTE LAND. Poul Anker Bech i stort format”.  Den store udstilling er i sig selv enestående, fordi den udelukkende viser de kæmpestore værker, Bech malede, når han havde noget særlig vigtigt på hjerte i sin kunst. Alle disse store billeder har aldrig været samlet på én udstilling før, og udstillingen er således blevet et koncentrat af disse overordnede budskaber.

Poul Anker Bech døde i fjor, og museet ærer på passende værdig vis hans minde med dette monumentale skue, hvis indhold kort og fyndigt lader sig betegne som en stor udstilling af en meget stor kunstners allerstørste billeder!

Med venlig hilsen

Finn Terman Frederiksen

Museumsleder