MICHAEL MØRK - MORE

 

Michael Mørk udstiller i kunstlaboratoriet på Randers Kunstmuseum.

26. april - 22. juni

 

Michael Mørk

 

Michael Mørk (1959) arbejder aktuelt med en omfangsrig udsmykning af Regionshospital Randers. En udsmykning der afsløres før sommerferien. Som optakt til afsløringen viser Randers Kunstmuseum udstillingen MORE, der viser andre sider af Mørks virke som billedkunstner.  

Udsmykningsopgaven, der er støttet af Statens Kunstfond, er bestemt ikke nogen nem opgave, idet der arbejdes med den lange forbindelsesgang mellem den gamle og den nye del af sygehuset. Gangen bliver dagligt brugt af mellem 3 - 4.000 patienter, pårørende og personale. Således er der ikke blot tale om et langt rumligt forløb, men også om vekslende vægarealer og mange forstyrrende elementer i form af døre, gange, trapper osv. At Michael Mørk imidlertid er vant til at løse komplicerede udsmykningsopgaver, viser ikke blot hans udsmykning af Patologisk Institut ved Holstebro Sygehus fra 2002, men også den måde hvorpå han også i sine udstillinger arbejder med forholdet mellem flade og rum og i forskellige skalaer. Så Randers Kunstmuseum er ikke i tvivl om, at Statens Kunstfond og Regionshospital Randers har valgt den rette til at løfte opgaven.   

Michael Mørks malerier bevæger sig i et felt mellem maleriet som abstraktion og figuration. På den ene side trækker han på 1950’ernes minimalistiske konkrete maleri, hvor maleriet blev opfattet som en fladebetonet enhed af farve, form og bevægelse, men på den anden side bryder hans billeder på flere måder ud over kunstens rammer. Således er en af de helt særegne kvaliteter ved Mørks arbejde den sanselige måde hvorpå udstillingsrummenes hvide vægge via lys og farvernes påvirkning får selvstændig karakter som del af kunstværket. Samtidig har Michael Mørk også konceptkunstens erfaringer med i bagagen, og hans værker sender referencer til konceptkunstneren Poul Pedersen. Han arbejder ofte med tekst i sine billeder og hans installationer befinder sig ofte i et krydsfelt mellem ren abstraktion og figuration. Baggrunden for valget af titlen MORE for udstillingen på Randers Kunstmuseum er således også konsumsamfundet, - det at ønske sig ”mere” og ”mere”. En tanke der understreges af, at Michael Mørks installation dels mimer det konkrete maleri, dels antager form af et butiksinteriør.    

Michael Mørk er en erfaren kunstner med en lang udstillingsvirksomhed i ind- og udland bag sig. Han fik i 2007 Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat. 

Som dokumentation af udsmykningen på sygehuset og udstillingen på Randers Kunstmuseum udgives i maj en mindre publikation med fyldigt billedmateriale og tekst af Lise Jeppesen, Randers Kunstmuseum. For videre information eller pressebilleder se www.michaelmoerk.dk eller kontakt Randers Kunstmuseum 86 42 29 22 / lj@randerskunstmuseum.dk

Lise Jeppesen
Museumsinspektør

 

 

Herunder indtryk fra Michael Mørchs udstilling på Randers Kunstmuseum