LARS HENRIK KÄHLER

 9. august til 28. september 2008
 

 

Lars Henrik Kähler

 

Keramikeren eller – som han selv foretrækker at kalde sig – pottemageren Lars Henrik Kähler tilhører femte slægtled af det berømte keramiker-dynasti fra Næstved, et værksted, der tidligt i det tyvende århundrede opnåede verdensberømmelse for sin kunstnerkeramik og sine tekniske innovationer indenfor pottemager-faget. En lang række fremtrædende designere og billedkunstnere, bl.a. Thorvald Bindesbøll, Hans Andersen Brendekilde og L. A. Ring udførte i tiden omkring år 1900 original kunstnerkeramik hos navnkundige Herman August Kähler i Næstved, og Ring blev sågar gift med en af husets døtre.  

Lars H. Kähler er selv uddannet i familiefirmaet Herman A. Kähler A/S med sin egen far, daværende værkstedsleder Nils J. Kähler som læremester. I en årrække var også Lars Henrik Kähler værkstedsleder i familiefirmaet. Senere fik han ansættelse som lærer på Teknisk skole i Randers, og siden 1984 har han tillige haft eget værksted i Haslund.  

Udstillingen viser et bredt og delvist retrospektivt udvalg af Lars Henrik Kählers keramiske produktion samt en række familieklenodier, arkivalier o. lign. som tjener til at belyse de familietraditioner, han er rundet af. Udstillingen får karakter af en ”værkstedsudstilling”, idet Kähler flytter sit pottemagerværksted til udstillingslokalet og her bl.a. holder ”åbent værksted”.  

For videre information om udstillingen, se det aktuelle nummer af Ud-tryk.

 

Finn Terman Frederiksen, Museumsleder

 

 

Herunder vises eksempler på Lars Henrik Kählers arbejder

Se også panoramaoptagelser fra udstillingen her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museumsinspektør Lise Jeppesen og Lars Henrik Kähler forestod en festlig
udstillingsåbning for et talrigt fremmødt publikum