Formløshedens form – Emil Salto og Milena Bonifacini

 

20. juni til 3. august 2008.

 
Ved første øjekast synes Emil Salto og Milena Bonifacinis værker ikke at have meget til fælles. Hvilket, på et rent visuelt og formelt plan, også kan siges at være sandt. Emils værker er ofte holdt i mørke og måske noget dystre toner, mens Milenas sprudler af farver og mønstre. Fælles for dem begge er dog, at de ikke udelukkende arbejder i ét medie, men at de bevæger sig frit mellem maleri, collage, objekter og fritstående skulptur. Begge udfordrer og afprøver de mediernes grænser og udtryk, og de er begge interesserede i formernes opståen, spil og udvikling. På hver deres måde arbejder de to kunstnere med formernes og strukturernes ubevidste og uplanlagte opståen – Emil finder strukturerne frem fra subjektets ubevidsthed og drømmens univers, mens Milena udvikler sine værker gennem intuitiv eksperimenteren, leg og ved en konstant undersøgen af formernes indbydes forhold og sammenspil. Det er således det intuitive, det ubevidste og det formløse som de to kunstnere giver form.

 


 
Emil Salto

Emil Saltos værker er ofte udtryk for en undersøgelse af det spirituelle univers, af personlige og formelle aspekter ved spiritualismen, herunder brugen af talismaner og deres æstetik. Æstetikken er en blanding af mytiske figurer, langhårede masker, hypnotiske mønstre, Black Sabbath og uendeligt mørke nætter. Det er i bogstaveligste forstand en personlig undersøgelse, idet Emil Salto som forberedelse til værkerne ofte lader sig hypnotisere. Hermed forsøger han aktivt at gennembryde virkeligheden og sætte sig selv i en vågen drømmetilstand, hvor de logiske barrierer er nedbrudt, og tiden er elastisk. Emil Salto arbejder med det magiske element som et ikke-problematiseret vilkår i værket og hverdagen. Dét, der især optager ham, er ‘det magiske’s evne til at presse og udfordre vores idé om hvad der er virkeligt. I denne tilstand henter Emil Salto billeder op fra underbevidstheden, og de ting han får med tilbage, bruger han aktivt i sine værker og udstillinger. Emil Saltos arbejder en variation af medier, bl.a. tegning, maleri og objekter/skulpturer i træ, stearin, hestehår o.a.


 


 


Milena Bonifacini

Det er vanskeligt at indkredse maleren Milena Bonifacinis produktion. Man kan fristes til at kategorisere hende under betegnelsen "abstrakt maleri", men hun benytter sig ikke kun af maleriet som medie, men spiller ofte dette op imod bemalede og udskårne træ- og aluminiumsplader, voksduge samt tegninger på papir. Samlet fremstår hendes værker ofte som en farvestrålende og omsiggribende visuel symfoni – som en på samme tid stringent og strukturløs totalinstallation af maleriet og dets muligheder. Hendes værker skaber tilsammen et visuelt mylder af roterende former og farver som antager en ornamental karakter, der ofte ”sprænger” rammerne, både udstillingsrummets fysiske rammer og maleriets mere traditionelle, formelle rammer. Hendes værker er oftest opbygget op over en enkel form, der repeteres og muteres til den i flere tilfælde ligefrem synes at kravle ud over rammen - som ornamentet gør det. Udgangspunktet er ofte en grundform, en enkel farvestrålende organisk form, hvilket bevirker at værkerne bærer visse ligheder med et mikrobiologisk univers – eller med et rodnet der forgrener sig. Hermed kan man sige, at hun virkeliggør nogle bestemte fundamentale strukturer, der synes at gøre hendes produktion til en organisk og amorf leg. Denne effekt opnår hun blandt andet via den skæve asymmetriske placering af de motiviske objekter på såvel lærred, papir som udskåren plade. Hermed bringes en konstant ubalance ind i hendes arbejder. I hendes arbejder finder vi mutation og forskel frem for lighed, og et brud med den rene, formelle gentagelse til fordel for intuition og nysgerrighed.

Udstillingen Formløshedens form – Emil Salto og Milena Bonifacini

er arrangeret af Randers Kunstforening