Søren Elgaard
 

STORBYMALERIER

20. oktober - 6. januar 2008

 


Randers Kunstmuseum viser i tiden fra den 20. oktober 2007 til den 6. januar 2008 en større udstilling med nyere og nye malerier af Søren Elgaard. Billederne har motiver fra en række storbyer i Europa, Australien og U.S.A., metropoler som Berlin, Sydney, San Francisco og Edinburgh. 

Søren Elgaard har været aktiv som udøvende kunstner siden 1973 og regnes som en af de væsentligste danske eksponenter for nyrealismen, en placering, som dog i bedste fald kan kaldes en sandhed med modifikationer.  Hans malerier rummer rigtignok lighedstræk med værker af amerikanske realister såsom f.eks. Richard Estes’ navnkundige Urban Landscapes, men Elgaards særlige farveholdning og abstraherende bearbejdelse af sine motiver giver ikke desto mindre hans udtryksform en egen, meget personlig karakter. Den tekniske udførelse af hans billeder fastholder en malerisk egenart og stoflighed til forskel fra den fotografiske illusionisme, der gerne kendetegner amerikanernes teknik.  

Søren Elgaard er ekstremt raffineret i sin kompositionelle leg med perspektiv-virkninger, arkitektoniske flugtlinier, spejlvirkninger i storbyens mange glas- og metalflader, komplekst rytmiserende strukturer o.s.v. En bevidst udnyttelse af allehånde optiske modsætningsforhold præger billedernes iscenesættelse: spektakulære panoramiske udblik i svimlende rum modstillet intime nærlæsninger af motivdetaljer, blokerende vinduesspejlinger i kontrasterende modspil til de samme glasfladers frie gennemsigtighed o.m.a. Overalt denne finurlige tvetydighed i forholdet mellem flade og rum, billede og illusion. Og ikke mindst den tankevækkende modsætning mellem menneskets insektlignende ubetydelighed som individ og fysisk realitet i massekulturens menneskeskabte storbyuniverser, sådan som dette eksempelvis opleves i billederne af de bittesmå malere i færd med at vedligeholde Golden Gate Bridge’s vældige jernkonstruktioner.

Resultater af en begavet billedskabers globale billedjagt er her samlet i et brag af en udstilling, der både henvender sig til publikums følelse og intellekt med billedmæssige udsagn, som uvilkårligt må udfordre ethvert nutidsmenneskes eksistentielle selvforståelse. Udstillingen ledsages af et gennemillustreret temanummer af museets magasin Ud-tryk, indeholdende et interview med og artikelstof om kunstneren. Til udstillingen er endvidere fremstillet en smuk plakat med kunstnerens fortolkende gengivelse af den skotske jernbanebro Forth Rail Bridge’s fantastiske netværk af rødmalede konstruktioner.

 Med venlig hilsen 

Finn Terman Frederiksen
Museumsleder

 

1. udstillingsafsnit i Søren Elgaards udstilling

 

 

 

 

2. udstillingsafsnit i Søren Elgaards udstilling

 

 

Søren Elgaard taler ved ustillingens åbning

 

 

Se også www.sorenelgaard.dk